Православието е жива вяра

Храм “Св. Йоан Кръстител” разгаря живия пламък на Светото Православие сред жителите на три съседни софийски квартала – село Обеля, кв. Обеля 1 и кв. Обеля 2.

По Божие благоволение и с благословията на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Максим в софийския квартал „Обеля” се изгради нов храм, който носи името на Св. Йоан Кръстител. Църквата има приземен параклис на името на Всички светии. Само този храм в цяла София носи името на Св. Йоан Предтеча. Светата ни Църква възпоменава паметта на Господния Кръстител няколко пъти в годината:

Иконостасът на новия храм “Св.Йоан Кръстител” е дълъг 12 метра, висок е 3.50 метра, а в централната си част достига 3.85 метра. Изработен е от орех от майстора-резбар Валентин Омайски omayski.bg. Негово дело е и владишкият трон в новия храм. Икони и дърворезби на Омайски могат да се видят не само в България, но във Ватикана, Италия, Гърция, Канада. Особеното в стилистиката на резбата е нейната ажурност, която е характерна за старата Дебърска школа. Подобен вид иконостас може да се види в централната църква на Рилския манастир. Иконите от иконостаса са дело на зографа Данаил Йоцев, който е преподавател по изобразително изкуство в 24. СОУ. Негови икони могат да се видят в софийския храм “Св. Андрей Първозвани”. В стилово отношение той следва традиция на класическата византийска иконопис. Полилеите в новия храм са изработени от майстора на църковна утвар Богдан Стойко stoiko.com.

СВЕТИ ПРОРОК, ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН ЙОАН

“…този е, за когото е писано: “ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе”. Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Йоана Кръстителя…” /Матея, 11:10,11/

Защо Спасителят толкова възвеличава светия велик Йоан Кръстител, както никого измежду човеците? Защо? Защото, братя, в себе си, в своята личност, светият Предтеча побира всички добродетели на небето, добродетелите на всички пророци, апостоли, мъченици, на всички Ангели небесни и всички изповедници.

Виж, днес прославяме първия апостол сред светите апостоли, защото Предтечата Господен пръв беше изпратен от Бога, за да види и изяви Спасителя на света. Много по-рано от апостол Петър, по-рано от апостол Натанаил, по-рано от който и да било, той свидетелства и изявява пред света Бога, Въплътения и явилият се като Господ Иисус Христос. Първият апостол, който вижда Светия Дух да слиза от небето над Господа Иисуса, когато Го кръщава в Йордан, Го обявява за Син Божи и Спасител на света. Той е и първият евангелист сред евангелистите.Той пръв изявява на света и посочва Носителя на всички благи вести за човешкия род – Господа Иисуса Христа.

Самият Господ Иисус Христос е Евангелие на небето и земята, Божие евангелие за човеците в този свят. “Ето Агнецът Божий, Който взима греховете на света”. Цялото Евагелие светият Предтеча изразява с няколко думи.

Гледайки на изток, към целия човешки род от Адама до наши дни той казвал: “Покайте се, защото приближи се Царството небесно”. Царството небесно? – ето Го – то е Господ Иисус Христос от небето. В Него е Царството небесно. Гледайки на запад и виждайки хора, потънали в грехове и смърт, той ги призовавал: “Покайте се, защото се приближи Царството Небесно”. Обърнал погледа си на север и юг – същите хора – всичките роби на греха, роби на смъртта, роби на дявола. На всички възвестил славното, святото и спасително евангелие: “Хора, покайте се, защото се приближи Царството небесно”. Такъв евангелист, имащ велика сила, - такъв!

Когато Господ започнал да проповядва Своето Евангелие, да проповядва си сила, Той взима тези думи за начало и изпълнение на Своето благовестие. От това време Йоан започнал да проповядва и да говори: “ Покайте се, защото се приближи Царството небесно” / Матея 4,17/. Затова светият Предтеча е и пръв евангелист между Христовите евангелисти.

Днес хората празнуваме Ангела в плът, земният ангел и небесен човек, светият Йоан Кръстител. Не само старозаветния пророк нарича Предтечата ангел Господен, но и Сам Господ казва, че това е ангел, пратен пред Него, за да Му приготви път /Исая 40,3; Матея 11,10/ Не само пророк, казва Спасителят за Кръстителя, но повече от пророк – ангел Господен. И него, него хората не го искат, гонят го от този свят! И тъй, Светия Предтеча – това е наистина първият ангел в плът, сред бъдещите многобройни ангели в плът, светилници Божии, които живяха на земята като ангели небесни и бяха ангели на земята, и на небето останаха човеци Божии, свети люде.

Днес ние прославяме великия празник на първия измежду новозаветните пророци. Той обяви на хората, че Господ Иисус Христос идва на света не само като Спасител, но и като Осветител и като Съдия на света. В Неговата ръка са секирата и лопатата: Господ ще очисти земното гумно в деня на Страшния съд и ще отдели пшеницата от плевелите, праведниците от грешниците. Всичко това бе открито на великия и славен пророк, Предтеча и Кръстител Господен. Затова днес го славим като новозаветен пророк, убит от злочестивия и престъпен цар Ирод.

Господ засвидетелства за светия Предтеча Господ, че е най-големият сред родените от жени още и поради това, че той стана пръв новозаветен мъченик между всички светии мъченици. Виж, как пострада той за правдата Божия в този свят! С радост пострада! И стана първия пример и първия вдъхновител на всички свети новозаветни мъченици, от първомъченик Стефан до наши дни. Всички свети мъченици отиват на смърт, радвайки се в Господа Иисуса Христа; отиват на смърт, знаейки, че смъртта не може да ги удържи във веригите си, знаейки, че смъртта – за светите души е само отворена врата към Небесното Царство. Как иначе, братя и сестри, да обясним радостта на свети великомъченик Георги? Защото вижда Него, вижда ангели Божии, стоящи около Него, и ангелите спират колелото. Виж каква радост насред страшните мъки! И светият великомъченик застава цял и невредим пред безбожния цар Диоклетиан. Този пръв откривател на святата радост в мъченичеството се явява и свети Предтеча и Кръстител Йоан.

Днес ние също прославяме и първия евангелист и християнски изповедник, първия изповедник Божий в новозаветния свят. Виж, той безстрашно, в очите казваше и изповядваше Божията Истина: Царю, не можеш да имаш жената на брата си, на живия твой брат. Ти открадна жената на брата си. Всички закони на небето и земята са против тебе и аз, аз ти изявявам тези небесни и земни закони, защото за това съм изпратен. Царя, не можеш да имаш братовата си жена. Неустрашим като безсмъртен лъв, неустрашим, като херувим в плът. Ето, това е първият изповедник на Христовата вяра, а след него – сонм, ликове на славни изповедници Христови на този свят, свидетелстващи за истината и изповядващи пред целия свят, пред изток и запад, север и юг, че Господ Христос – е Единият Истинен Бог на небето и земята. И това въпреки всички гонения, всички лъжи на ония, които се мъчат да се опълчат срещу Христа в този свят; въпреки всички ереси, въпреки всички богоборци, Христови гонители, неустрашими всепобедители, безбройният им сонм, започвайки от светия Предтеча до наши дни. Те свидетелстват и изявяват на цялата вселена тази истина: Христос е преди всичко и е по-високо от всичко! Той е Единият Истинен Бог. Вие, лъжебогове, маски, измами, скверни и отвратителни маски на лъжливи богове, скрийте се! Душата човешка в този земен свят има нужда от Истинен Бог, кои сте вие, самозванци! Кои? В гробовете, вие с хиляди мрежи сами себе си завличате, а искате Господа Христа да замените? Колко сте нищи! Колко сте мизерни! Уви, никому адът не се присмива така, както вам! Горко се присмиват демоните над вас, а вие ги не чувате, а ние чуваме – ние, християните.

Да, светият Кръстител е първият християнски изповедник, а след него като след кормчия, вдъхновител – вървят хиляди и хиляди славни изповедници Христови на този свят.

Братя мои, велика тайна се крие в този празник, подобно на това, как нишките се простират през тъканта и я съставляват.

Светият Предтеча станал първия апостол в ада, в царството на смъртта, където отивали душите на всички човеци от Адама до пришествието на Спасителя на света. В това царство на смъртта, наречено ад, т.е. място непрогледно, където никой не вижда никого, в това царство на смъртта са били всички: праведници и грешници, всички старозаветни хора до пришествието на Господа Иисус Христос. Грехът въвел смъртта в земния свят, смъртта сред човеците. И царството на смъртта било единственото обиталище на човешките души след телесната смърт в този свят. Предтечата трябвало да стане Предтеча и в ада, царството на смъртта, за да проповядва и там на душите на всички човеци: Ето, дойде на земята Този, Когото сте очаквали, Когото сте жадували да видите. Вие, всички праведници: Мойсей, Авраам, Давид, всички свети пророци и праведници. Ето Той дойде на земята като човек, като Спасител и твори такива знамения и чудеса, каквито вие, всички заедно, никога не сте и виждали. Неговият поглед изцелява от всяка болест, Неговото слово възкресява от всяка смърт, Неговият глас изгонва бесовете от бесноватите люде. Настина дойде Спасителят на света на земята, Господ Иисус Христос. И ето, аз вървя пред Него, за да ви проповядвам и на вас тази преблага вест, тази радостна вест: Той ще слезе и тук при нас. Не след дълго време ще слезе, и вие ше Го видите. Вие ще видите, каква е Неговата човешка душа, цялата преизпълнена с Бога и блестяща с вечната светлина.

Когато след шест месеца Господ бил разпънат, Той слезнал в преизподнята, в ада, в царството на смъртта, с човешката си душа. Тялото Му лежало в гроба, Той с душата Си, преизпълнена с Божеството, слезнал в царството на смъртта. И какво обаче било удивлението на всички човешки души в ада, когато те видяли Бога в човешката душа, как блести тя с неизказана светлина, каквато за човека е невъзможно дори да си представи. Кой не би повярвал в него, кой? Когато Той се явява в царството на смъртта толкова преизпълнен с Вечната Истина, Вечният Живот и Вечната Правда. Явява се като победител на смъртта. И дотолкова царството на смъртта не могло да задържи Бога, Който бил в душата Иисусова, да задържи Бога в ръцете си, разпаднало се царството на смъртта от Божеството Христово, от душата Му пресвята, в която бил целият Бог. И Господ извел от царството на смъртта всички, повярвали дотогава на Предтечата и повярвали в Него, Господа Иисуса Христа, че Той наистина е Истински Бог на небето и земята.

Днес ние, прославяйки този велик и славен първи апостол, първи мъченик, първи евангелист и Предтеча на всички християни от началото на вековете, покланяме се на радостните му страдания за Христовата Истина и на светото му евангелие, светото апостолство, светото мъченичество. Виж, вече две хиляди години този, който допусна да бъде посечен от беззаконния цар, твори безбройни чудеса на света, в който живя редом с Господа Иисус Христос. Две хиляди години той непрестанно твори чудеса на всички души, които се обръщат към него с молитва.

Братя и сестри, когато сте във велика скръб, обърнете се към този първи апостол Христов, и той ще ви помогне във всичките ви тегоби. И ако се случи някаква напаст, то обърнете се към този първи евангелист. С каквато и горчивина да е изпълнена душата ти, той ще я услади с Христовата благодат, която тайно ще изпрати от небесния свят в твоята измъчена душа. И когато сте в изкушенията и ужасите на земния живот, то прибегнете към него – светия изповедник, кажете му какво тежи на сърцето ви, излейте скръбите и нуждите си душевни и бъдете уверени, той по съкровен и божествен начин ще слезе в душата ти и ще те спаси и избави от всички изкушения и беди. Но ако се наложи да пострадате за Господа Иисуса Христа в този свят: нападнат те хора от всички страни, безбожници и христоборци, искат да те погълнат, унищожат затова, че ти си Христов, искат да замлъкнат устата ти, говорещи за Христа, тогава ти си спомни за него, първия мъченик, и викай към него: О, свети мъчениче, първи евангелски мъчениче Христов, побързай да ми помогнеш! И той ще измоли от Господа, и ти да влезеш в лика на светиите.

Вие сте виждали иконата, наречена “Деисис” т.е. Моление: Господ седи на престола на славата като небесен Цар, от дясната Му страна – Пресвета Богородица, а от лявата – светия Предтеча. Те се молят Богу за човешкия род.

О,нека светите му молитви да се възнесат и днес, и утре и винаги да се възнасят за нас, християните и за всички хора в тоя свят, за да приведе всички Господ към покаяние, всички да помилва, да спаси, за да прославят всички хора, водени от славния Предтеча, вечно да прославят Единия Истинен Бог на небето и земята, Господа Иисуса Христа, Комуто подобава чест и слава сега и винаги и во веки веков. Амин. Преподобни св. Юстин Попович, из книгата “На богочовешки път” (със съкращения)

ИСТОРИЯ НА ГРАДЕЖА НА ХРАМ “СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”

На 7 януари 2008 г. на празника на св. Йоан Кръстител, с благословението на Негово Светейшество митрополит Софийски и патриарх Българския Максим, беше осветен новия храм “Св. Йоан Кръстител” в кв. Обеля. Пълният чин на освещаване извърши Знеполският епископ Йоан, викарий на Софийска Митрополия, съвместно с архимандрит Григорий, протосингел на Софийска митрополия, в съслужение със столични свещеници - в това число свещенослужителите от квартал Обеля отец Иван Динков и отец Любомир Михайлов. Като представител на местната власт в тържеството взе участие кметът на район Връбница Младен Младенов.

Новият храм на името на Господния Кръстител се намира в съседство със старият храм “Успение Богородично” в Обеля, която десетилетия наред е духовен център за християните от района. Настоятелството на храм “Успение Богородично” инициира строежа на новия храм на църковна територия. Мотивите за това решение се коренят в историята на село Обеля и на неговия енорийски храм.

Строителството на старият храм “Успение Богородично” е започнато през 1925 година и през 1927 година храмът е осветен. Въпреки опитите на атеистичната власт да разруши храма, той оцелява през годините. През 1980 отец Иван Динков идва в кв. Обеля като енорийски свещеник. Той заварва полуразрушен храм “Успение Богородично” с рухнал покрив, без прозорци и врати, без иконостас, без икони. Тогавашното настоятелство започва ремонт на църквата с благослвията на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Максим. Въпреки трудностите по намирането на майстори и материали в онези богоборчески времена, митрополията отпуска средствата и ремонтът е извършен за периода от 1983 до 1986 година.

След като 12 години няма богослужение в Обеля, на 21 декември 1986 година, с благословението на Негово Светейшество патриарх Максим, тогавашният викариен епископ Дометиан (днес Видински митрополит ) извърши чина на обновление на храм “Успение Богородично” за радост на християните. Тъй като през годините населението на квартал Обеля в София бързо нараства, се появява необходимост от изграждането на нов по-голям храм. Строителството започва на 20 декември 1997, когато викарийният епископ Иларион (днес Доростолски митрополит) и протосингелът архимандрит Гавриил (днес Ловчански митрополит), полагат и освещават основния камък на новия храм. Има няколко предложения за име на храма, но Негово Светейшество патриарх Максим се спира на Св. Йоан Предтеча и Кръстител Господен, защото “между родените от жени не се е явил по-голям от Йоана Кръстителя…”/Мат.11:11/ и защото в София няма храм на негово име.

ХХрамът е изграден по архитектурен проект – дарение от арх. Светла и Васил Милеви. Развит е на две нива, с разгърната застроена площ 360 кв.м, като в сутерена е предвиден параклис на Всички светии, а на второто ниво се намира самият храм “Св. Йоан Кръстител”. Конструктивният проект е изработен от инж. Валентин Стоянов, също като дарение. Дарения са и геоложкото проучване на терена, извършено от фирма “АС – Геоинженеринг” на инж. Асен Викторов, и ВиК проектът – дело на инж. Христо Стаматов. Електрическата инсталация е изпълнена от фирма “Кристал” със собственик Евтим Евтимов. Чакълът за постилане на строителната площадка е дарение от кариера “Балша”, тъй като теренът е глинест.

Собственикът на фирма “Тензор” Васил Василев – зет в кв. Обеля пренасочва строителната си бригада и техническия ръководител инж. Димитър Димитров от своя обект към строителството на храма. Васил Василев дарява и бетона, необходим за изграждането на първото ниво на на храма, вкл. първата плоча. Изграждането на храма продължава с дарения от Таня Станимирова, собственик на бетонов възел и от инж. Борислав Борисов - фирма “ЕНКОН”. Фирма “Надин” изпълнява като дарение транспортните операции за превозване на инертния материал. Арматурното желязо и оградната мрежа са дарение от фирма “Мантрейд” и от завод “Кремиковци”. Сред големите дарители и спомоществуватели за храм “Св. Йоан Кръстител” в Обеля са и г-н Чавдар Савов; Христо и Василка Димитрови, дарили камбаната, керемидите, дървените порти на входа, както и осигурили безвъзмеден транспорт; “Газремонтстрой” и Държавна спестовна каса с директор г-н Спасов даряват парични средства; военните от поделението на Строителни войски в кв. Обеля с дейното участие на майор Антов.

Софийска митрополия и лично Негово Светейшество патриарх Максим оказват решаваща финансова помощ в критични моменти и дават тласък на строителството, когато се очертава опасност от спиране на градежа. Най-голяма стойност има доброволният безвъзмезден труд и приносите на живеещите в село Обеля, които приеха храма като личен. Стоян Бозев, Алекси Радин, Станко Радимиров и много други мъже от сърце се отзовават за извършването на тежък физически труд. За изработването на иконостаса жители на старото село Обеля даряват и собствени орехови дървета, които са обработени безвъзмездно на гатера в село Хераково. И най-бедните, и най-богатите, дават своята лепта за изграждането на новия храм. За Светия Престол в параклиса “Всички светии” е дарен гранитен материал от фирма “Гранит” с управител инж. Шишков. Същата фирма дарява и облицовъчния материал за Св. Престол на новия храм “Св. Йоан Кръстител”. Материалът за каменния парапет на балкона на големия храм е дарение от фирмата на Костас Пападопулос. Облицовката на Св. Престол и каменния парапет на хористите в големия храм, както и настилането на пода с плочки е изпълнение на Христо Тянков Георгиев също от Обеля.

На 5 май 2001 г. само три години след полагането на основния камък е осветен параклисът “Всички светии” в сутерена на храма и веднага е започнато богослужение. Негово Преосвещенство викарийният епископ Иларион (днес Доростолски митрополит) заедно с протосингела на Софийска митрополия архимандрит Николай (днес Пловдивски митрополит) извършват чина на освещаване на параклиса. Година по-късно, големият храм на името на Св.Йоан Кръстител също е готов за освещаване, но църковното настоятелство взима решение преди това вътрешното оформление на храма да бъде напълно довършено. С изработването на иконстаса и владишкия трон се заема майсторът-резбар Валентин Омайски, който е продължител на традициите на Дебърската дърворезбарска школа и ученик на проф. Петър Кушлев. Иконите от Царския ред на иконостаса се изписват във византийски стил от майстор-зографа Данаил Йоцев. Полиелеите и аплиците в храма са изработени от известния майстор на църковна утвар Богдан Стойкò.

Невъзможно е да се изброят поименно всички, които се трудят за строителството и вътрешното оформление на храма, но Бог помни всеки един от тях и няма да пропусне да въздаде заслужената им награда.

Снетърпение енориашите в Обеля очакваха патриаршеската благословия за освещаването на храма, и когато я получиха с радост взеха участие в празника. Дългоочакваното събитие настъпи в мразовитата утрин на Ивановден на 2008 година, когато в храма на името на Светия Предтеча и Кръстител Господен Йоан се събраха много именници, сред които епископ Йоан, отец Иван Динков, отец Йоан Куков от ротондата “Св. Георги, отец Иван от храм “Св. Великомъченица Параскева”. С камбанен звън двата храма в Обеля – “Успение Богородично” и “Св. Йоан Кръстител” посрещнаха владиката и неговата свита. Епископ Йоан премина по бялото платно, осеяно с клонки от вечно зелено дърво, което цъфти през януари в червен цвят. Всички християни в храма получиха благословия от епископа и го поздравиха за празника. Храмът се огласи от източно-църковно пение на мъжкия квартет с участието на о. Кирил Дидов и Андрей Касабов. Начело с частици от мощите на Свети Мъченик Трифон, дядо Йоан оглави литийното шествие, което три пъти обиколи новия храм.

След това Негово Преосвещенство изми и помаза Светия Престол, за да вгради в него светите мощи. Епископът помаза стените на храма, като изписа инициалите на Господ Иисус Христос. След това той запали за първи път кандилата в храма, с изнесен от Светия Престол огън. Отлужена беше за първи път и Света Литургия в новия храм. За всеобща радост епископ Йоан даде офикия на отец Иван Динков, който беше повишен от протойерей в свещеноиконом. Епископ Йоан благодари на всички, допринесли за строителството и благоустрояването на храма. Той специално поздрави кмета Младен Младенов, който засвидетелства доброто отношение на местната власт към Църквата. Епископът се обърна и към отец Иван Динков, когото похвали за положените усилия по строителството. В проповедта си дядо Йоан за пореден път призова за въвеждането на задължително православно вероучение в българските училища. Той предостави възможността на свещеноиконом Иван Динков да раздаде анафората и частици от архиерейската риза, с която беше осветен новия Свети Престол. След официалната част на празника всички споделиха обща трапеза, подготвена от домакините. Неделята след Богоявление – 13.01.2008 г. беше извършено и първото свето Кръщение в храм “Св. Йоан Кръстител”. Енориашите от Обеля си пожелаха в най-скоро време да се зарадват и на първата венчавка в новия храм.

  • Всички права запазени © 2013