Първото свето кръщение в храм "Св. Йоан Кръстител"

Първата венчавка в храм "Св. Йоан Кръстител"

Рождение на свети Йоан Предтеча и кръстител Господен